ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100€

Όροι Χρήσης και Ασφάλεια

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Το τελευταίο διάστημα έχουμε προβεί σε μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως “ΓΚΠΔ”) της ΕΕ. Στόχος μας είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς και διαφανείς όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε.

Ι. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με σκοπό να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και για να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει έναντι των (υποψήφιων) πελατών και προμηθευτών της.

Ειδικά μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Επικοινωνία

Στο δικτυακό μας τόπο συλλέγουμε δεδομένα μέσω του ειδικά διαμορφωμένου πεδίου επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμο, το email, το τηλέφωνο εφόσον επιθυμείτε να μας το γνωστοποιήσετε, καθώς και οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να συλλεγούν στο πλαίσιο επικοινωνίας, που πραγματοποιείται είτε τηλεφωνικά, μέσω των αριθμών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας, είτε με αποστολή fax ή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στις αναρτημένες διευθύνσεις.

Αγορά Προϊόντων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είτε έχοντας δημιουργήσει λογαριασμό είτε ως επισκέπτης. Σε περίπτωση που προβείτε σε αγορά ως συνδεδεμένος χρήστης, θα συλλέξουμε την πλήρη διεύθυνση χρέωσης, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας, προαιρετικά το φαξ και την εταιρεία που απασχολείστε, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιλέξετε να συμπεριλάβετε στο πεδίο σημειώσεων. Εάν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε αγορά ως επισκέπτης, εκτός των προαναφερθέντων δεδομένων σας, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, εάν η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων είναι διαφορετική αυτής της χρέωσης, θα συλλέξουμε ονοματεπώνυμο παραλήπτη, πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής, ηλεκτρονική διεύθυνση παραλήπτη, τηλέφωνο επικοινωνίας, και, προαιρετικά, φαξ και εταιρεία απασχόλησης. Εφόσον επιλέξετε η πληρωμή να γίνει με χρήση πιστωτικής κάρτας, θα συλλέξουμε τα στοιχεία της. Συγκεκριμένα: Τον αριθμό και ημερομηνία λήξης της, τον κωδικό επαλήθευσης (CVV2/CVC2), το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ένα email. Σε περίπτωση που επιλέξετε να κάνετε κατάθεση σε κάποιον εταιρικό λογαριασμό μας, θα συλλέξουμε το email από το οποίο θα μας αποστείλετε το καταθετήριο, τα Προσωπικά Δεδομένα που αναγράφονται σε αυτό καθώς και οποιοδήποτε άλλο Δεδομένο συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας. Υπάρχει, ακόμη, η επιλογή να προχωρήσετε σε πληρωμή μέσω PayPal. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα μεταφερθείτε στην εν λόγω σελίδα για να προχωρήσετε την πληρωμή. Διευκρινίζεται ότι παραγγελίες προϊόντων μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικά, μέσω εταιρικών Κοινωνικών Δικτύων, ή μέσω email οπότε και θα συλλεγούν τα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα.

i.Δημιουργία λογαριασμού

Δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες μας να δημιουργήσουν λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ώστε να πραγματοποιούν ευκολότερα και ταχύτερα τις αγορές τους. Στην περίπτωση που επιλέξετε να εγγραφείτε, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, καθώς και τον κωδικό σας, σε ασφαλή και κρυπτογραφημένη μορφή.

Στον λογαριασμό σας, μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλές διευθύνσεις, τις οποίες θα συλλέξουμε. Επίσης, κρατείται ιστορικό των αγορών σας.

ii.Λίστα αγαπημένων

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας Λίστας Αγαπημένων, η προσθήκη σχολίων για το κάθε προϊόν, και η αποστολή αυτής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εάν επιλέξετε να στείλετε την Λίστα σας με email, θα συλλέξουμε το email του παραλήπτη, το δικό σας email, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία επιλέξετε να συμπεριλάβετε στο ανάλογο πεδίο μηνύματος.

Αποστολή βιογραφικού

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με email.

Θα τηρήσουμε το βιογραφικό σας μέχρι να πληρωθεί η θέση για την οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον. Τα βιογραφικά σημειώματα των μη επιλεχθέντων εργαζομένων τηρούνται για διάστημα τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τηρήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορείτε να μας παράσχετε την συγκατάθεσή σας με σχετική ρητή αναφορά στο email, που θα μας αποστείλετε.

Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημερωτικού περιεχομένου (newsletters) θα συλλέξουμε το email σας.

Social Plugins

Στον ιστότοπο της εταιρείας μας χρησιμοποιούνται Social Plugins.

Μέσω των συγκεκριμένων πρόσθετων (plugins), η Εταιρεία μας μπορεί να αποκτά πρόσβαση μόνο σε δημόσια κοινοποιημένες πληροφορίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η λειτουργία των plugins διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας.

ΙΙ. Νομικές βάσεις επεξεργασίας

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο στην περίπτωση συνδρομής τουλάχιστον μίας από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Εκτέλεση Σύμβασης: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προσήκουσα εκτέλεση των συμβάσεων που καταρτίζει η Εταιρεία μας ή για την λήψη μέτρων στο προσυμβατικό στάδιο. Επί παραδείγματι, η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς σε τυχόν ερώτημά σας μέσω των καναλιών επικοινωνίας (φόρμα επικοινωνίας, τηλέφωνο, fax, email), για να εξετάσει το ενδεχόμενο σύναψης σύμβασης εργασίας, κοκ.

• Έννομη Υποχρέωση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που καθιερώνει ο νόμος, επί παραδείγματι η φορολογική νομοθεσία.

• Έννομα συμφέροντα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή τρίτων, εφόσον δεν υπερισχύει αυτών(των εννόμων συμφερόντων) το συμφέρον του εργαζομένου: Η συλλογή και επεξεργασία είναι απαραίτητες για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων, συνιστάμενων στην εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας μας, στην προστασία προσώπων και αγαθών, στη διασφάλιση της φήμης της Εταιρείας μας, στη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

• Συγκατάθεση: Εφόσον απαιτείται από το Νόμο ή όταν δεν εφαρμόζεται κάποια από τις παραπάνω νομικές βάσεις, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας , η οποία λαμβάνεται υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ. Επί παραδείγματι, λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή δεδομένων μέσω cookies, καθώς και για να σας αποστείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο (“newsletter”).

III.Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται βάσει του σκοπού για τον οποίον έχουν συλλεγεί, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Εφόσον η τήρηση των δεδομένων σας δεν ικανοποιεί κάποιο σαφώς ορισμένο και νόμιμο σκοπό, προχωρούμε σε ασφαλή διαγραφή ή/και καταστροφή των προσωπικών δεδομένων σας με βάση την «Πολιτική Τήρησης και Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων» της Εταιρείας μας.

ΙV.Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρεία μας γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας:

α) Σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της,

β)Σε φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δικηγόροι, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρείες διοικητικής υποστήριξης, εταιρείες marketing.

γ)Σε τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να σας παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως, ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά, μεταφορικές εταιρείες, εταιρεία PayPal.

δ)Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

V.Τα δικαιώματα σας

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων παρέχει μία σειρά δικαιωμάτων και επιλογών, που δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε. Έτσι, μπορείτε να μας ζητήσετε:

να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Εφόσον το επιθυμείτε, θα σας παρέχουμε και αντίγραφο χωρίς δική σας επιβάρυνση. (Δικαίωμα πρόσβασης)
να διορθώσουμε ανακρίβειες ή λάθη, να συμπληρώσουμε ελλείψεις ή να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας. (Δικαίωμα διόρθωσης)
να διαγράψουμε δεδομένα, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό. (Δικαίωμα στη λήθη ή Δικαίωμα διαγραφής)
να αναστείλουμε την επεξεργασία α)ενόσω αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, β)εφόσον κρίνετε την επεξεργασία παράνομη (αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή) , γ)όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας και δ)για όσο χρονικό διάστημα τελεί υπό αμφισβήτηση κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας υπερτερούν σε σχέση με αυτούς που επικαλείστε εσείς για να διακόψουμε οριστικά τη συγκεκριμένη επεξεργασία.
να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σας αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για κατάρτιση προφίλ. Η εναντίωση μπορεί, συγκεκριμένα, να αφορά και τη συμμόρφωσή σας προς κάποια απόφαση την οποία λάβαμε με αυτοματοποιημένα μέσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε. (Δικαίωμα εναντίωσης – Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων)
να σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένη μορφή (συνήθως αναγνώσιμη από μηχανήματα) ή να τα μεταφέρουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο κατόπιν δικής σας υπόδειξης, εφόσον, βέβαια, αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πάντα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. (Δικαίωμα στη φορητότητα).
να μην επεξεργαζόμαστε εφεξής τα δεδομένα σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση (συναίνεση) που μας έχετε δώσει.
Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας στη διεύθυνση (info@whereboutique.com).

Η Εταιρεία μας θα ικανοποιεί όλα τα αιτήματά σας εντός ενός(1) μήνα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, που η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας τους λόγους της σχετικής μας αδυναμίας.

Φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας

Η Εταιρεία είναι Φορέας παροχής των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας που παρέχονται δια του Ονόματος Χώρου Διαδικτύου και της ιστοσελίδας whereboutique.com, κατά την έννοια που οι όροι αυτοί προσδιορίζονται από το π.δ. 131/2003 (“Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)”, ΦΕΚ 116/Α/16.5.2003). Η ιδιότητα αυτή ισχύει με την επιφύλαξη των όρων χρήσης άλλων Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, όπως οι εφαρμογές υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται από τον Διαδικτυακό Τόπο, οι οποίες διέπονται από τους αντίστοιχους όρους χρήσης των εταιριών αυτών.
Ως προς το περιεχόμενο που επηρεάζουν οι χρήστες του Διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας εφαρμογές άλλων εταιριών (όπως η εφαρμογή “Like/Μου αρέσει” της facebook.com και instagram), ο Φορέας δεν φέρει ευθύνη γενικής και προληπτικής επιτήρησης, επειδή δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης, δεν επιλέγει τον αποδέκτη και δεν επιλέγει ούτε τροποποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και δεν υπέχει γενική υποχρέωση ελέγχου των υπηρεσιών που μεταδίδει ή αποθηκεύει, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων περί τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων. Ο Φορέας έχει συγκροτήσει συγκεκριμένες διαδικασίες για την καταγγελία παράνομων ενεργειών που θα μπορούσαν να τελεστούν μέσω της ιστοσελίδας (πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, προβλητικού περιεχομένου) και δεσμεύεται να τηρήσει απαρέγκλιτα αυτές τις διαδικασίες, μεριμνώντας για την συμμόρφωση της ιστοσελίδας με την κείμενη νομοθεσία.
Στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής γενικών πληροφοριών, κατά το άρθρο 4 του π.δ. 131/2003, ο Φορέας ενημερώνει:
(α) η πλήρης επωνυμία του είναι Α.ΔΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
(β) η γεωγραφική διεύθυνση στην οποία ο Φορέας είναι εγκατεστημένος είναι: Δασκαρόλη 67 Γλυφάδα,Ελλάδα Τ.Κ 16675
(γ) στοιχεία επικοινωνίας είναι: info@whereboutique.com
(δ) ο Φορέας είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 800341670

TOP

Search www.whereboutique.com

Login

Create an account

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our πολιτική απορρήτου.

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

SHOPPING BAG (0)

Added to wishlist! VIEW WISHLIST
WHERE BOUTIQUE <br> ΚΟΥΠΟΝΙ 10%
Κάντε εγγραφή με το e-mail σας για να κερδίσετε 10% έκτπωση με τη πρώτη σας αγορά!
    ΕΓΓΡΑΦΗ
    Συμφωνώ με τους όρους χρήσης
    Όχι, ευχαριστώ.